Metoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan zirai don duyurusu