İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı kapsamında "İş ve bakım yükümlülüklerinin dengesinin sağlanmasına yönelik olarak yaratıcı iş-özel yaşam dengesi stratejilerinin geliştirilmesi" konulu yeni bir teklif çağrısı yayımlanmıştır.
        
Teklif çağrısının amacı, kadınların işgücü piyasasına katılımlarının artırılması için kadın ve erkek arasında bakım sorumluluklarının daha eşit bir şekilde paylaşılmasını destekleyecek iş-özel yaşam dengesinin sağlanmasına yönelik yenilikçi stratejilerinin geliştirilmesi, test edilmesi ve uygulanmasıdır.
        Bu kapsamda, teklif çağrısı esas başvuru sahibi kamu kurumu olan konsorsiyumları destekleyecektir. Konsorsiyum üyelerinden en az birinin ulusal, yerel veya Avrupa düzeyinde faaliyet gösteren sosyal taraf kuruluşu olması gerekmektedir.
        Avrupa Birliği Bakanlığının resmi internet sayfasında, teklif çağrısının Türkçe özeti ve program ile ilgili dokümandan oluşan bir bilgi sayfası yayımlanmış olup, sayfanın linki aşağıdadır. 
        https://www.ab.gov.tr/easi-programi-teklif-cagrisi-is-ve-bakim-yukumluluklerinin-dengesinin-saglanmasina-yonelik-olarak-yaratici-is-ozel-yasam_51099.html     

        Proje başvurularının 18 Nisan 2018 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.