5253 Saylı Dernekler Kanunun 19. Maddesi gereğince Dernekler yıl sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir-gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyannameleri 30.04.2017 tarihine kadar DERBİS üzerinden vermek durumundadırlar..Söz konusu tarihe kadar beyannamelerini vermeyen dernekler hakkında 5253 sayılı kanunun 32/l maaddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.