Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin 2018/1 nolu Genelgesi için tıklayınız........./kurumlar/arapgir.gov.tr/Aile%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Sosyal%20Hizmetler%20Genelgesi.pdf